top of page

Mechanism No.5 (Scarecrow)

Made by Ayala Landow and Lior Pinsky.

Curators: Sala-Manca, 2017.

From "The Only Weapon I have is the Quill Pen", Mamuta Center for Contemporary Art at the Hansen House, Jerusalem.

מנגנון מספר 5 (דחליל) הוא פסל קינטי שנולד בהשראת הדחלילים היפניים – מנגנון מכני המונח לרוב בתוך פלג זורם ומפיק בעזרת תנועת המים שבתוכו צליל מכה אחת לפרק זמן. הדחליל נועד להרתיע את חיות הבר ולהרחיקן מיבולים ומגינות. איילה לנדאו וליאור פינסקי בחרו להתיק את הפסל מן החוץ ולהציבו בחלל סגור, המרחיק אותו ממשמעותו הפונקציונלית. הרחקה זו מייצרת מערכת חדשה של יחסים בין הפסל לסביבה; הפסל הופך מתופעה משלימה (תפקיד השומר) לאובייקט עצמאי. תכונותיו הסונוריות והאסתטיות מקבלות את מרכז הבמה, ופעולתו הופכת מדוחה לנחשקת.

 

Photographer: Andrew Malakhovsky

bottom of page